<
index
Paul - Numerologie - Het Trefpunt - Team - Links - Contact
 

Welkom op mijn site.

Numerologie wordt ook wel de leer van de getallen symboliek genoemd. De symbolieke waarde van de getallen geeft veel informatie over de kosmische krachten in en om ons heen. Alles heeft een trillingsgetal. Elk getal heeft zijn eigen vibratie- of trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.

Ieder mens draagt de naam die bij hem/haar past. De letters kunnen omgezet worden in getallen. Deze geven een beeld van de persoon. Door uit de naam getallen te distilleren en deze getallen via speciale bewerkingen terug te brengen tot getallen met numerologische betekenis, valt in sterke mate te achterhalen welke krachten en invloeden werkzaam zijn en welke persoonlijkheid er schuil gaat in de mens die naam draagt.

Numerologie kan zo informatie verschaffen over onszelf, ons doen en laten, onze vaardigheden, talenten, beroepskeuze en onze relatie met betrekking tot onze partner, kinderen, familie, vrienden en collega's. Ook kan zij een beeld en inzicht verschaffen in prettige en eventueel minder prettige perioden die zich tijdens ons leven voor kunnen doen.
Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven; ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingen liggen; wat onze levensopdracht is en hoe we die het best kunnen uitvoeren; voor elk beroep of welke banen we het meest geschikt zijn, welke lessen we in dit leven moeten/mogen leren. We leren iets  over omstandigheden en krachten die ons beïnvloeden, op welke terreinen we zelf over de grootste kracht beschikken; over onze levenscycli en de vibraties daarvan; over de uitdagingen die het leven ons stelt
.